Elektro Gorenjska

Poboljšan uvid u poslovanje za slovenskog operatora prijenosne mreže

Elektro Gorenjska, d. d., je poduzeće za distribuciju električne energije. Osigurava opskrbu električne energije za više od 87.000 korisnika, raspršenih na području većem od 2.000 km2 u sjeverozapadnom dijelu Slovenije. Poduzeće neprestano teži poboljšanju svojih usluga i istovremeno smanjenju troškova te povećanju učinkovitosti poslovanja. S tim ciljem, 2014. godine započeli su s projektom zamjene postojećeg poslovno-informatičkog sustava. U suradnji s tvrtkom Business Solutions uveli su informatičko rješenje Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, koje danas s određenim prilagodbama za specifičnosti njihove industrije pruža cjelovitu i centraliziranu poslovnu podršku. Uvođenjem rješenja Microsoft Dynamics NAV, tvrtka je smanjila troškove održavanja informatičkog sustava i poboljšala svoju reaktivnost i prilagodljivost, jer sada mogu puno brže pružiti informatičku podršku mogućim promjenama u poslovnim procesima. 

IZAZOV

Želja za napretkom

2014 godine, poduzeće Elektro Gorenjska ostvarilo je prihod od 89,9 milijuna EUR i 5,5 milijuna čistog profita. Cilj tvrtke je postati najbolji prodavač energije u Sloveniji, koji stavlja kupca u središte poslovanja, a istovremeno optimizira svoje djelovanje za učinkovito pružanje usluga. U poduzeću neprestano teže smanjivanju troškova i osiguranju učinkovitijeg poslovanja.  S tim ciljem, 2014. godine pokrenuli su projekt zamjene postojećeg informatičkog sustava, koji je zbog zastarjelosti i distribuiranosti predstavljao visoke troškove održavanja. "Također, željeli smo osigurati centralizaciju informacija u poduzeću i uvesti informatičko rješenje koje bi bilo prilagođeno poslovnim procesima", objasnio je Dominik Ovniček, voditelj službe za informatiku. 

Ovi glavni ciljevi su nas vodili prilikom odluke za novim rješenjem, koje smo birali pomoću javnog natječaja.« Elektro Gorenjska je obvezan izabrati rješenja putem javnog natječaja, putem kojeg su na temelju podnesenih ponuda izabrali tvrtku Business Solutions d.o.o. s globalno priznatim poslovno-informatičkim rješenjem Microsoft Dynamics NAV. 

RJEŠENJE

Prilagodba sustava tipu poslovanja

U Elektro Gorenjska su procijenili da Microsoft Dynamics NAV nudi odgovarajuću usklađenost sa slovenskim računovodstvenim standardima (pružatelj osigurava slovensku i širu lokalizaciju već više od 15 godina) i specifične zahtjeve elektrodistribucijskog poduzeća. Također, uvjerila ih je mogućnost brze implementacije rješenja. U suradnji s tvrtkom Business Solutions, koja je rješenje također lokalizirala, uveli su verziju Dynamics NAC 2013R2 za 70 simultanih korisnika. 

Rješenje je instalirano na vlastito serversku infrastrukturu Elektro Gorenjska. Baza podataka za poslovno-informacijski sustav je Microsoft SQL Server. Projekt implementacije rješenja je započeo u lipnju 2014., a rješenje je već predano u produkcijsko okruženje 1. siječnja 2015. Konačno rješenje kombinira zadane programske rješenja kao i specifična rješenja tvrtke Business Solutions, koja odražavaju potrebe elektro distribucijske tvrtke. 

"Morali smo izraditi nekoliko prilagodbi za specifične zahtjeve tvrtke", objasnio je Aljoša Gruden, Business Solutions. "Razvili smo namjenske module za tehničke podatke i građevinsku djelatnost. Također smo uspostavili vođenje bilanci po organizacijskim jedinicama te podržali posebnosti u vođenju osnovnih sredstava." 

S novim rješenjem relativno brzo možemo prilagoditi informacijsku podršku kad dođe do promjene u poslovnim procesima. Također, informacijskim rješenjem lakše utječemo na promjene u poslovnim procesima, što nam osigurava bolju kontrolu i veću prilagodljivost. 

Mag. Dominik Ovniček, Voditelj službe za informatiku

REZULTATI

Veća učinkovitost poslovanja

Elektro Gorenjska tako koristi brojne prednosti, među kojima su niži troškovi i veća učinkovitost poslovanja. "Unatoč nešto većim troškovima potrebnim za pružanje podrške svim specifičnim zahtjevima, očekujemo da će se ulaganje u poslovno-informacijski sustav isplatiti u roku od dvije godine", objasnio je Ovniček. Zamjenom informacijskog sustava s Microsoft Dynamics NAV rješenjem, tvrtka je osigurala jednaku informacijsku podršku za sve poslovne procese, istovremeno čineći određene postupke jednostavnijima. Važnu prednost predstavlja integracija s dokumentnim sustavom, što rezultira većom produktivnošću i poboljšanom reaktivnošću za tvrtku. U novom informacijskom sustavu bilo je potrebno izvršiti i veći broj integracija s pozadinskim sustavima. 

Tako smo uspješno integrirali Microsoft Dynamics NAV s dokumentnim sustavom, sustavom za obračun električne energije, sustavom za životni ciklus kupca i GIS sustavom za prikaz podataka o električnoj mreži. Microsoft Dynamics NAV se pokazao kao vrlo dobro poveziva aplikacija s web uslugama i C# tehnologijom. Microsoft Dynamics NAV omogućuje centralizaciju poslovne rješenja za cijelu tvrtku i pruža veću prilagodljivost poslovanja. "S novim rješenjem relativno brzo možemo prilagoditi informacijsku podršku kad dođe do promjene u poslovnom procesu", objasnio je Ovniček. "Također, informacijskim rješenjem lakše utječemo na promjene u poslovnim procesima, što nam osigurava bolju kontrolu i veću prilagodljivost."

ZAKLJUČAK

Što smo dobili sa ujedinjenim sustavom

U budućnosti Elektro Gorenjska planira dodati integraciju rješenja Microsoft Dynamics NAV sa vanjskim sustavima te poboljšati automatizaciju i optimizaciju izvršenja poslovnih procesa u poduzeću. Također planiraju razvoj dodatnih modula za pokrivanje funkcionalnosti za koje trenutno skrbe interno razvijene aplikacije.