01

Hitrejše poslovanje in manj napak

Popoln nabor integriranih zmožnosti je garancija za gladko delovanje poslovnih procesov brez prekinitev in veckratnega vnašanja podatkov. Podatke se vnaša samo enkrat, informacije iz razlicnih delov sistem pa so takoj na voljo vsem, ki jih rabite. Avtomatizmi zmanjšujejo obseg rutinskih, administrativnih opravil, zato se lahko bolj posvetite dejavnostim, kjer ustvarjate vrednost.

02

Agilno delovno okolje

Nacrtujte in spremljaje realizacijo od nabavne verige do proizvodnje in izvajanja storitev na terenu. Pravocasno odkrivate anomalije in kupcem zagotovite pravocasno dobavo v skladu z dogovorjeno ceno in pricakovano kakovostjo. Produktivnost zaposlenih povecate z možnostjo izvajanja nalog vedno in povsod z uporabo razlicnih mobilnih naprav.

03

Vedno v koraku s spremembami

Kljub nenehnim spremembam v organizaciji in procesih se pravocasno odzovite na dogajanje v vašem poslovnem okolju. Prek povezovanja z aplikacijami kot so Power BI PowerApps in Flow oblikujte prožne in prilagodljive delovne postopke, ki bodo ves cas usklajeni z vašo organizacijo, procesi in poslovnim modelom.

Katere naše rešitve uporabljajo

Vsi produkti so med seboj povezani in delujejo brezhibno.

Zadovoljni korisnici

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Head of commercial department and assistance

»CRM rješenje omogućuje nam jedinstveno upravljanje prodajnim mogućnostima i učinkovito upravljanje prodajnim lijevkom. I dalje nastavljamo graditi sustav primjenom ostalih poslovnih područja.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, administrator

»Microsoft CRM rješenje omogućuje nam učinkovit i transparentan rad s našim kupcima. Toplo preporučujem«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Assistant director

»Uz pomoć Business Solutions i internetske trgovine Magento, dobili smo učinkovit alat za prodajne mogućnosti u našem poduzeću. Integracija s poslovnim informacijskim sustavom Dynamics NAV djeluje besprijekorno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO and Head of Power BI project

»Pomoću Microsoft Power BI dobili smo jednostavan, brz i potpun pregled dinamike u postojećim poslovnim procesima. Poslovni podaci koji nisu korišteni za obradu postali su vrijedna informacija za praćenje rada i donošenje poslovnih odluka pomoću Power BI.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Director

»Korištenje Power BI omogućava nam brzu i učinkovitu prodaju, isporuku, pregled potrošnog materijala itd. Primjenjujući ga, dobili smo pregled cjelokupnog poslovanja, dok nam u isto vrijeme Power BI omogućava jednostavan kontakt s kupcima i dobavljačima.«

Panoge

Nekatere od industrij, ki uporabljajo naše rešitve.